Home

Stichting Vrienden van De Hassinkhof

Bijna ieder van ons komt op zekere tijd (hetzij door familie, buren, kennissen etc.) wel eens in contact met woonzorgcentrum De Hassinkhof te Beltrum. Waarschijnlijk vol lof over het feit dat onze senioren een geweldige verzorging krijgen, zult u na een bezoek huiswaarts keren. Om aan deze verzorging ‘iets extra’s’ toe te voegen, is tijdens de bouw van ons mooie woonzorgcentrum in 1990 de Stichting Vrienden van De Hassinkhof opgericht.

De zorg van onze stichting (vastgelegd in de statuten) betreft niet alleen de bewoners van De Hassinkhof, maar alle senioren van Beltrum, Avest, Lintvelde en Voor-Beltrum. In de loop van ons bestaan hebben wij door het ontwikkelen van allerlei activiteiten, zoals het organiseren van een fancy-fair, rommelmarkt/veiling, het  aanschrijven en/of benaderen van bepaalde fondsen en het werven van donateurs, financiële middelen gevonden voor het daadwerkelijk uitvoeren van deze ‘extra’s’.

Gefinancierd werden o.a.:

  • herinrichting/renovatie kapel De Hassinkhof;
  • aanleg tuin en buitenverlichting;
  • aanschaf aquarium, LED TV, bibliotheekkast;
  • personenalarmering aanleunwoningen;
  • bijdragen seniorentocht en carnaval;
  • aanschaf geluidsapparatuur;
  • gezellige middagen voor de senioren.